Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten on Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ELY-keskuksen rahoituksella syntynyt, valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan kuuluva hanke. Lukuja liikkuen, tavuja touhuten antaa vinkkejä ja välineitä siihen, miten varhaisia oppimisvalmiuksia sekä esi- ja alkuopetuksen äidinkieltä ja matematiikkaa voidaan opettaa ja oppia liikkumalla.

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -hankkeessa pyörää ei ole keksitty uudelleen vaan harjoitteissa käytetyt leikit, pelit ja tehtävät on varmasti joku keksinyt ennen meitä. Olemme hyödyntäneet olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja leikkejä muokaten niitä siten, että kaikissa on mukana jokin kognitiivinen tavoite. Jokaisella harjoitteella on lisäksi motorisia ja sosioemotionaalisia tavoitteita.

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -harjoitteissa käytettävät materiaalit ja välineet ovat helposti ja edullisesti toteutettavissa. Harjoitteissa on myös linkit valmiiksi tulostettaviin laskuihin, tavuihin tai muihin harjoiteltaviin asioihin.

Liikkumalla oppimisen iloa!

Kiinnostuitko? Katso lisää koulutuksista.

LUKUJA LIIKKUEN, TAVUJA TOUHUTEN -kirja!

Kirjan kansikuva

Tästä voit lukea tuote-esittelyn ja tilata kirjan
https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Lukuja-liikkuen-tavuja-touhuten.html

Ota tästä käyttöösi uusi julkaisumme
Liikkuen läpi koulupäivän – liikettä toimintakyvyltään erilaisten lasten koulupäivään 
Se sisältää ideoita, joilla voit innostaa toimintakyvyltään erilaisia ja tukea tarvitsevia lapsia käyttämään koko kehoaan oppimisen välineenä. Julkaisu koostuu teoriaosuudesta, koulupäiväesimerkeistä ja asentokorteista.