Tulosta

Ali ja yli

 • Jaetaan ryhmä puoliksi.
 • Mietitään yhdessä millainen asento on niin matala, että siitä voi toinen mennä yli.
 • Tehdään ko. asento, jonka jälkeen puolet lapsista jää asentoon ja puolet menevät yli.
 • Vaihdetaan rooleja.
 • Mietitään useita erilaisia matalia asentoja.
 • Mietitään yhdessä millainen asento on niin korkea, että siitä voi toinen mennä ali.
 • Toistetaan kuten edellä.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  käsitteiden yli, ali, matala ja korkea hahmottaminen, erilaisten asentojen keksiminen, ryhmäjaon ymmärtäminen
 • Motorinen:
  asennon ja käsitteen yhdistäminen, asennonhallinta
 • Sosioemotionaalinen:
  oman vuoron odottaminen, kaveriin luottaminen, läheisyyden sietäminen

Tavoitteiden arviointi

 • Hahmotettiinko käsitteitä?
 • Keksittiinkö erilaisia asentoja?
 • Osattiinko yhdistää käsite ja asento?
 • Kuinka onnistui ryhmäjako ja siinä pysyminen?
 • Miten sujui yhteistoiminta?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki