Tulosta

Eläimet liikkuvat

 • Lattialla on nurinpäin kortteja, joissa on eläinten kuvia.
 • Käännetään yksi kortti auki.
 • Heitetään noppaa.
 • Nopan silmäluku osoittaa kuinka monta lasta liikkuu matkien kuvakortin eläimen liikkumista.
 • Mikäli nopasta tulee luku 1, kaikki lapset liikkuvat.

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  eläinten nimeäminen, sopivan liikkumistavan keksiminen, laskeminen
 • Motorinen:
  perusliikkumistaidot
 • Sosioemotionaalinen:
  oman vuoron odottaminen, toisten tekemiseen keskittyminen, omaan toteuttamistapaan rohkaistuminen

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko eläimet korteista?
 • Keksittiinkö sopivia liikkumistapoja?
 • Osattiinko laskea nopan silmäluku / liikkumaan lähtevien lapsien määrä?
 • Jaksettiinko odottaa omaa vuoroa?
 • Uskallettiinko liikkua omalla tavalla?

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki