Tulosta

Etsi kehonosakaveri

 • Musiikin soidessa lapset liikkuvat vapaasti tilassa.
 • Kun musiikki loppuu, ohjaaja sanoo jonkin kehonosan, jonka lapset painavat kaverin kanssa yhteen. Esimerkiksi: “Painakaa kyynärpäät yhteen”, “Menkää niin vierekkäin, että kyljet osuvat yhteen”, “Laittakaa selät vastakkain”.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa
 • musiikkia

Vinkkejä

 • Voidaan ottaa mukaan myös oikean ja vasemman erottamista ja muita käsitteitä. Esimerkiksi: “Ottakaa toisianne oikealla kädellä kiinni”, “Kosketa vasemmalla kädellä kaverin oikeaa polvea”.
 • Voidaan muuttaa niin, että tehtävä vaatii mukaan useita lapsia tai koko ryhmän. Esimerkiksi: “Menkää kaikki jonoon”, “Painakaa viisi kantapäätä yhteen”.
 • Lapset voivat itse nimetä kehonosia.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kehonosien tunnistaminen ja nimeäminen,
  Vinkeissä: oikean ja vasemman erottaminen, käsitteiden ymmärtäminen, laskeminen
 • Motorinen:
  kehonhahmotus, tasapaino, asennonhallinta
 • Sosioemotionaalinen:
  parityöskentely, yhdessä toiminen, ilo

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko nimetyt kehonosat?
 • Ymmärrettiinkö käsitteitä?
 • Osattiinko toimia ohjeen mukaan?
 • Pystyttiinkö ratkomaan tehtävä yhdessä?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki