Tulosta

Hajota luku

 • Luokan keskellä lattialla on paperilapuilla runsaasti lukuja 0-10.
 • Opettaja sanoo jonkin luvun (esim. 7).
 • Oppilaat etsivät paperilapuista erilaisia vaihtoehtoja, joista muodostuu luku 7 (esim. 6 + 1, 5 + 2 ja 1 + 1 + 2 + 3).
 • Vaihtoehdot käydään yhdessä läpi.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Voidaan konkretisoida erivärisillä palikoilla (esim. 6 punaista ja 1 sininen)
 tai helminauhalla.
 • Lopuksi opettaja / oppilaat keksivät jonkin liikkeen, jota toistetaan luvun osoittama määrä.
 • Voidaan toteuttaa pareittain tai ryhmissä.
 • Tehtäväpisteen vieressä on noppa, jonka avulla arvotaan hajotettava luku.

 Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  luvun hajotelmien ymmärtäminen, yhteenlaskujen muodostaminen
  Vinkeissä: liikkeiden keksiminen, toistojen laskeminen
 • Motorinen:
  
lattiatasossa työskenteleminen, perusliikkuminen
 • Sosioemotionaalinen:
  omaan työskentelyyn keskittyminen
  Vinkeissä: omien liikeideoiden keksiminen ja niiden ääneen sanominen, toisten ideoiden toteuttaminen, yhteistyö

 Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko lukuja hajottaa / koota?
 • Onnistuiko itsenäinen työskentely?
  Vinkeissä:
 • Millaisia liikkeitä keksittiin?
 • Helpottivatko palikat / helminauha asian ymmärtämistä?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki