Tulosta

Hajotuskone opettaa

 • Jokaisella lapsella on Hajotuskone ja helmiä.
 • Tilassa on erivärisiä legoja / multilinkkejä tms.
 • Tilan seinillä on numerokortteja.
 • Ohjaaja kertoo mikä luku hajotetaan.
 • Lapset hakevat luvun verran helmiä.
 • Lapset pudottavat helmet Hajotuskoneeseen ja katsovat miten helmet jakaantuvat Hajotuskoneen eri puolille (punainen / sininen puoli).
 • Lapset hakevat oikean määrän oikean värisiä legoja / multilinkkejä ja oikeat numerokortit seinältä.
 • Katsotaan yhdessä millaisia hajotelmia luvusta muodostui.
 • Havainnollistetaan lego- / multilinkkipylväillä ja tekemällä numerot omalla keholla.
 • Vaihdetaan hajotettava luku.

 IMG_3210IMG_3211

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  lukukäsitteen ymmärtäminen, hajotelmien harjoitteleminen, laskeminen, lukusanan, lukumäärän ja numeromerkinnän välisen yhteyden ymmärtäminen
 • Motorinen:
  kehonhahmotus
 • Sosioemotionaalinen:
  yhteistyö

Tavoitteiden arviointi

 • Ymmärrettiinkö hajotelman idea?
 • Onnistuiko numeroiden tekeminen omalla keholla?
 • Tehtiinkö yhteistyötä?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki