Tulosta

Hullunkuriset patsaat

 • Oppilaat ovat pareittain / ryhmissä.
 • Parit / ryhmät muodostavat patsaita, joissa lasketaan lattiaan osuvien kehonosien määrä.
 • Pareilla / ryhmillä on paperilla lukujono, josta näytetään lattiaan osuvien kehonosien määrä (näin on helpompi oivaltaa, että joka toinen luku on pariton ja joka toinen parillinen).
 • Oppilaat muotoilevat ohjeen mukaisen patsaan.
 • Mietitään yhdessä osuuko maahan parillinen vai pariton määrä kehonosia.
 • Patsaat esitellään toisille. Taputetaan onnistuneelle suoritukselle.

 Opetusjärjestelyt

 • vapaasti luokassa
 • pareittain tai pienissä ryhmissä

Vinkkejä

 • 
Oppilaat päättävät ryhmässä montako kehonosaa osuu maahan ja kertovat muille, onko kyseessä parillinen vai pariton määrä.
 • Parin / ryhmän jäsenten on osuttava toisiinsa.

 Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  parillisen ja parittoman harjoitteleminen, kehonosien tunnistaminen
 • Motorinen:
  tasapaino, asennon ja kehonosien hahmottaminen, asennon ylläpitäminen
 • Sosioemotionaalinen:
  
toisen kosketuksen sietäminen, toiseen koskeminen, pari- / ryhmätyöskentely, ilo

 Tavoitteiden arviointi

 • Onnistuttiinko muotoilemaan ohjeen mukaisia patsaita?
 • Hahmotettiinko parittoman ja parillisen ero?
 • Miten sujui pari- / ryhmätyöskentely?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki