Tulosta

Hypi kirjaimia

 • Tehdään hyppyrata, jossa esiintyy sama kirjain joko yhtenä tai kahtena eli lyhyt ja pitkä vokaali.
 • Jos kirjaimia on yksi, hypätään yhdellä jalalla.
 • Jos kirjaimia on kaksi, hypätään kahdella jalalla.
 • Hypittäessä sanotaan kirjaimen äänneasu joko lyhyenä (/A/) tai pitkänä (/AA/).

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  lyhyen ja pitkän äänneasun harjoitteleminen, käsitteet lyhyt ja pitkä, symbolin ja liikkeen yhdistäminen (kaksi A:ta, kaksi jalkaa)
 • Motorinen:
  hyppiminen yhdellä ja kahdella jalalla, jonossa liikkuminen
 • Sosioemotionaalinen:
  keskittyminen omaan tekemiseen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko yhdistää kirjain, äänneasu ja liike?
 • Osattiinko hyppiä yhdellä / kahdella jalalla?
 • Osattiinko toimia jonossa?

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki