Tulosta

Hyppää kymppiin

 • Oppilaat ovat pareittain.
 • Jokaisella parilla on lukumatto (n. 2m x 30cm matto, jossa peräkkäin luvut 0-10) sekä kaksi kymppiparinoppaa. Toisessa nopassa on luvut 1-5 ja toisessa luvut 5-9. Molemmissa nopissa on yksi tyhjä sivu.
 • Oppilaat päättävät kumpi on ensin hyppy- ja kumpi heittovuorossa. Vuoro vaihtuu vasta, kun kymppi tulee täyteen.
 • Heittovuorossa oleva oppilas heittää ensimmäisen nopan.
 • Hyppyvuorossa oleva oppilas seisoo hyppymaton 0-ruudussa ja hyppää siitä nopan osoittaman luvun verran.
 • Heittovuorossa oleva oppilas heittää toisen nopan.
 • Hyppyvuorossa oleva saa hypätä eteenpäin vasta, kun toisena heitetyn nopan luku on kymppipari ensimmäisenä heitetyn nopan luvun kanssa.
 • Jos nopasta tulee tyhjä sivu, hyppyvuorossa oleva oppilas kertoo itse, mikä luku kymppipariin vaaditaan ja hyppää kymppiin.
 • Jos ensimmäisenä heitetystä nopasta tulee tyhjä sivu, heitetään uudelleen. Peli ei voi alkaa tyhjällä.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Oppilaat voivat itse keksiä tai voidaan yhteisesti päättää eri hyppytapoja (esim. yhdellä jalalla, jalat ristissä).
 • Mikäli toisena heitetyn nopan silmäluvusta ei muodostu kymppiparia, keksitään yhdessä liike, jota tehdään ko. määrä.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kymppiparien hahmottaminen, yhteenlasku
 • Motorinen:
  hyppääminen, heittäminen, reaktionopeus
 • Sosioemotionaalinen:
  parityöskentely, toisen auttaminen

Tavoitteiden arviointi

 • Onnistuiko parityöskentely?
 • Maltettiinko odottaa, että nopasta tulee oikea luku?
 • Hahmotettiinko mitkä luvut muodostavat kymppiparin?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki