Tulosta

Hyppää lukuja ja tavuja

 • Oppilaat ovat pareittain lukumatolla.
 • Oppilas heittää noppaa ja toinen hyppii lukumatolla nopan antamia lukumääriä eteen- ja taaksepäin.

 Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Hypitään eri tavoin (esim. yhdellä jalalla, jalat ristissä).
 • Hypitään tavuja esim. harrastuksia (las-ket-te-lu), lempiruokia (ma-ka-ro-ni-laa-tik-ko), 2. nimiä (Jo-han-nes).
 • Jokaisella parilla on kaksi noppaa ja hypitään silmälukujen yhteenlaskettu määrä.

 Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  nopan silmälukujen laskeminen
  Vinkeissä: tavuttaminen, tavujen laskeminen, silmälukujen yhteenlaskeminen
 • Motorinen:
  hyppiminen etu- ja takaperin, tasapaino
  Vinkeissä: hyppiminen eri tavoin
 • Sosioemotionaalinen:

  parityöskentely, omien ehdotusten kertominen, toisten kuunteleminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko laskea silmälukuja ja tavuja?
 • Miten hyppiminen sujui?
 • Millaista oli parityöskentely?
 • Uskallettiinko jakaa omia ideoita?

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki