Tulosta

Ilmapallo

 • Seistään piirissä käsi kädessä ihan pienessä supussa.
 • Sovitaan mihin lukuun asti laskettaessa ilmapallo täyttyy ilmalla.
 • Kaikki puhaltavat esim. viisi puhallusta, jolloin piiri alkaa suurentua niin suureksi kuin puhalluksia riittää.
 • Ilmapallo palautuu takaisin suppuun samalla kun suulla päristellään “tyhjennysääni”.

Opetusjärjestelyt

 • piirissä

Vinkkejä

 • Lasketaan kuinka monta puhallusta käsistä kiinni pitäen on mahdollista tehdä ennen kuin pallo puhkeaa.
 • Puhaltamisen tilalla voidaan sanoa jotakin vokaalia.
 • Piirin supussa ollessa ääni on hiljainen, äänen voimistuessa piiri kasvaa.
 • Ilmapallon kasvaessa tarpeeksi suureksi sanotaan poks ja silloin lapset pyllähtävät istumaan / lähtevät juoksemaan.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  laskeminen, käsitteet: pieni-suuri, pienempi-suurempi, hiljaa, voimistuen, voimakkaasti, hiljentäen
 • Motorinen:
  piirissä ja käsi kädessä oleminen sekä liikkuminen, hengityksen säätely, äänenkäyttö
 • Sosioemotionaalinen:
  yhteistyö, oman toiminnan sopeuttaminen siten, että piiri pysyy kasassa ja liikkumista voi tapahtua yhtä aikaa, äänenkäyttö, ilo

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko laskea?
 • Ymmärrettiinkö käsitteet ja osattiinko toimia niiden mukaisesti?
 • Onnistuiko pallon suureneminen / pieneneminen yhteistyössä?
 • Millainen oli tunnelma?

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki