Tulosta

Kehokirjaimet

 • Ohjaaja näyttää suuraakkosilla kirjoitetun kirjaimen, jolla jonkun / joidenkin lasten nimi alkaa.
 • Ne lapset joiden nimen alkukirjain se on, tekevät ohjaajan antaman liikkeen (tömistäminen, hyppiminen, vilkuttaminen yms).
 • Mietitään yhdessä, miten kirjaimen voisi muodostaa omalla keholla.
 • Kaikki lapset tekevät kirjaimen.
 • Käydään läpi kaikkien lasten nimien alkukirjaimet.

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  oman nimen alkukirjaimen tunnistaminen, kirjainten hahmottaminen
 • Motorinen:
  kehonhahmotus, kirjaimen toteuttaminen omalla keholla, perusliikkumistaidot
 • Sosioemotionaalinen:
  yhdessä toimiminen, toisten auttaminen, näkyväksi tuleminen (“minun kirjaimeni, jonka muut tekevät”)

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko oman nimen alkukirjain?
 • Hahmotettiinko kirjaimia?
 • Osattiinko alkaa muodostaa kirjaimia omalla keholla?
 • Tuliko lapsilta ideoita vai tarvittiinko aikuisen ohjausta?
 • Autettiinko toisia?
 • Tehtiinkö yhdessä?

 

 

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki