Tulosta

Kehonosatanssi

 • Liikutaan eri tavoin (esim. hiiviskellen, kontaten, varvistellen) tilassa musiikin soidessa.
 • Musiikin tauotessa ohjaaja kertoo kehonosan ja lapset painavat kaverin kanssa yhteen sovitut kehonosat.
 • Toistetaan monta kertaa.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa
 • musiikkia

Vinkkejä

 • Lapset voivat keksiä kehonosia ja liikkumistapoja.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kehonosien nimeäminen ja tunnistaminen, tauon hahmottaminen musiikissa
 • Motorinen:
  avaruudellinen hahmottaminen, perusliikkumistaidot, pysähtyminen / liikkeelle lähteminen, kehonhahmotus
 • Sosioemotionaalinen:
  parin kanssa työskenteleminen, läheisyyden sietäminen

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko kehonosia?
 • Osattiinko nimetä kehonosia?
 • Osattiinko painaa kehonosat kaverin kanssa yhteen?
 • Huomattiinko milloin musiikki taukoaa tai alkaa?
 • Osattiinko liikkua eri tavoin?
 • Onnistuiko liikkuminen toisiin törmäilemättä?
 • Onnistuiko parityöskentely?
 • Siedettiinkö toisen lähellä olemista?

 

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki