Tulosta

Kehonosien mittaaminen

 • Oppilaat ovat pareittain ja parilla on yksi lankakerä sekä mittanauha.
 • Oppilaat mittaavat vuorotellen toistensa pituuden siten, että mitattava asettuu makaamaan lattialle ja mittaaja mittaa kaverin pituuden langan avulla.
 • Oppilaat leikkaavat langasta oikean mittaisen pätkän ja mittaavat mittanauhalla kuinka pitkä lanka on.
 • Oppilaat mittailevat yhdessä eri kehonosien mittoja. Esim. jalkaterä, käsivarsi, syli, käsi.
 • Opettaja tekee mitattavista kehonosista taulukon (kuvilla ja/tai tekstillä).
 • Oppilaat kirjoittavat mitat paperille.

 Opetusjärjestelyt

 • pareittain, vapaasti tilassa
 • lankakerät
 • mittanauhat
 • sakset
 • kynät
 • paperia

 Vinkkejä

 • Oppilaat vertailevat mittoja suhteessa toisiinsa.
  Esimerkiksi:
  “Ota langanpäistä kiinni ja ojenna käsivarret suoraan sivuille. Onko sormenpäiden välisen etäisyyden ja oman pituuden välillä suuri vai pieni ero?”
  “Mittaa käsivarren pituus kainalosta sormenpäihin sekä jalkaterän pituus varpaista kantapäähän. Montako kertaa jalkaterä mahtuu käsivarren pituuteen?”
  “Mittaa käden pituus sormenpäistä ranteeseen ja jalkaterän pituus varpaista kantapäähän. Vertaa onko näissä suuri ero.”
  ”Kuinka pitkä on koko ykkösluokka? Oppilaat laskevat yhteen kaikkien oppilaiden pituuden.”

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  mittaaminen, mittayksikön käyttäminen, vertaileminen, käsitteet pidempi-lyhyempi, suurempi-pienempi, kehonosien tunnistaminen ja nimeäminen, oman kehon mittasuhteiden hahmottaminen
 • Motorinen:
  lattiatasossa työskenteleminen, hienomotoriikka, oman kehon käyttäminen
 • Sosioemotionaalinen:
  parityöskentely, yhteistyö, luottamus pariin, kosketettavana oleminen, toisen koskettaminen, ilo

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko mitata annetut kehonosat?
 • Miten sujui vertaileminen? Tuliko siinä yllätyksiä?
 • Sujuiko parityöskentely?
 • Millainen tunnelma luokassa oli?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki