Tulosta

Kehotaiturit

 • Leikitään käsitteillä: päällä, alla, vierellä, sisällä, takana, edessä, välissä.
 • Lapset kokeilevat näitä käsitteitä omalla kehollaan ohjaajan ohjeiden mukaan. Esim. “Laita sormesi varpaidesi alle”, “Seiso kaverin vierellä”.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  käsitteet: päällä, alla, vierellä, sisällä, takana, edessä, välissä, kielellisen työmuistin harjoitteleminen
 • Motorinen:
  kehonhahmotus, tasapaino, asennon hallinta
 • Sosioemotionaalinen:
  omaan tehtävään keskittyminen, omien toteutustapojen keksiminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko toimia ohjeiden mukaan?
 • Tunnistettiinko käsitteet?
 • Millaisia tapoja keksittiin toteuttaa ohje?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki