Tulosta

Kirjainympyrä

 • Lasten nimien alkukirjaimet on laitettu ympyrän muotoon lattialle.
 • Ohjaaja sanoo liikkumistavan (esim. ryömien, kontaten, hyppien) ja lapset liikkuvat kirjainympyrän ulkopuolella musiikin soidessa taustalla.
 • Musiikin loppuessa he jäävät jonkun kirjaimen kohdalle.
 • Katsotaan minkä kirjaimen kohdalle kukin jäi, mietitään kuinka se äännetään ja kuka alkaa sillä kirjaimella.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Lapset voivat itse keksiä liikkumistapoja.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kirjainten nimeäminen, kirjainten äänneasun harjoitteleminen, nimien alkukirjainten hahmottaminen, tauon hahmottaminen musiikissa
 • Motorinen:
  perusliikkumistaidot, pysähtyminen / liikkeelle lähteminen, piirissä liikkuminen
 • Sosioemotionaalinen:
  ryhmässä toimiminen, toisten auttaminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko nimetä kirjaimia?
 • Lähdettiinkö mukaan kuulostelemaan kirjaimen äänneasua?
 • Hahmotettiinko alkukirjaimia?
 • Osattiinko pysähtyä tauon aikana?
 • Miten sujui liikkuminen piirissä?
 • Autettiinko toisia?

 

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki