Tulosta

Kosketa muotoa

 • Lattialle on levitetty muotopaloja.
 • Musiikin soidessa lapset liikkuvat vapaasti tilassa.
 • Kun musiikki loppuu, ohjaaja sanoo ja näyttää muodon sekä kertoo tavan, jolla muotoa kosketetaan. Esim. “Kosketa kantapäällä kolmiota” tai “Silitä sormenpäillä ympyrää”.
 • Useampi lapsi voi koskettaa samaan aikaan samaa muotopalaa.
 • Vaihdellaan liikkumistapoja.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa
 • muotopalat
 • musiikkia

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  värien ja muotojen harjoitteleminen, kehonosien tunnistaminen
 • Motorinen:
  avaruudellinen hahmottaminen, kehonosien hahmottaminen, perusliikkumistaidot
 • Sosioemotionaalinen:
  läheisyyden sietäminen

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko värejä ja muotoja?
 • Tunnistettiinko kehonosia?
 • Mitä tapahtui kun samalla muotopalalla oli useita lapsia?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki