Koulutukset

– Oppimista liikkumisen keinoin –

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -koulutus antaa vinkkejä ja välineitä siihen, miten varhaisia oppimisvalmiuksia sekä esi- ja alkuopetuksen äidinkieltä ja matematiikkaa voidaan opettaa ja oppia liikkumalla. Koulutuksen tavoitteena on virittää uusia näkökulmia motoriikan ja kognitiivisten taitojen yhdistämiseen erilaiset lapset ja oppimistyylit huomioon ottaen. Koulutus sisältää teoria- ja toiminnallisen osuuden.

Teoriaosuudessa tarkastellaan lapsen oppimisen ja liikkumisen välisiä yhteyksiä, motivaatiota sekä oppilaiden osallisuutta. Toiminnallisessa osuudessa kokeillaan harjoitteita käytännössä, nivotaan harjoitteita oppimistyyleihin ja opetuksen eriyttämiseen, ja saadaan ideoita omaan työhön soveltuvista toimintatavoista.

Koulutus räätälöidään tilaajan toiveen mukaan vastaamaan varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen tai erityisopetuksen tarpeita.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Kouluttajat

Tuuli Tiainen
fysioterapeutti, lasten liikunnan asiantuntija
p. 050 3533 394
tuuli.tiainen@gmail.com
Virve Välimäki
fysioterapeutti, KM
p. 040 5580 423
virve.valimaki@gmail.com