Tulosta

Kummalliset kirjaimet

 • Lapset istuvat piirissä.
 • Keskustellaan lasten nimien alkukirjaimista.
 • Mietitään miten kirjaimen voisi muodostaa esim. sormilla, omalla keholla, piirtää varpailla lattiaan.

Opetusjärjestelyt

 • piirissä

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  oman ja toisten nimien alkukirjaimen tunnistaminen
 • Motorinen:
  kehonhahmotus
 • Sosioemotionaalinen:
  oman vuoron odottaminen, yhteistyö

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko oman tai toisten nimien alkukirjaimia?
 • Osattiinko alkaa muodostaa kirjaimia omaa kehoa käyttäen?
 • Tehtiinkö yhteistyötä ja autettiin kaveria?
 • Jaksettiinko odottaa omaa vuoroa?

 

 

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki