Tulosta

Kuuletko eron?

 • Lapset istuvat lattialla.
 • Ohjaaja sanoo sanan, jossa korostuu lyhyt tai pitkä äänne.
 • Kuullessaan lyhyen äänteen lapset menevät lattialle makaamaan. Kuullessaan pitkän äänteen, lapset hyppäävät x-asentoon.
 • Sanojen välissä palataan aina lähtöasentoon.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa
 • sanoja, joissa on lyhyt tai pitkä äänne (Lataa tästä tulostettava sanalista, pdf)
  Lähde: Lummelahti, L. 1993. Didaktiset leikkiharjoitukset esiopetuksessa. Kirjayhtymä Oy. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  lyhyen ja pitkän äänteen erottaminen
 • Motorinen:
  eri tasoissa toimiminen
 • Sosioemotionaalinen:
  ilo

Tavoitteiden arviointi

 • Erotettiinko lyhyet ja pitkät äänteet?

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki