Tulosta

Kuuntele rumpua

 • Liikutaan tilassa rummun äänen mukaisesti (marssirytmi ja shufflerytmi).
 • Kun rytmi loppuu, ohjaaja näyttää joko mustan lapun (M=musta=matalana), keltaisen lapun (K=keltainen=korkeana) tai punaisen lapun (P=punainen=puoliväli).
 • Lapset asettuvat annetulle tasolle haluamaansa asentoon.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa
 • rumpu
 • käsitteitä kuvaavat värilliset laput

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  värin, käsitteen ja liikkeen hahmottaminen ja yhdistäminen, asentojen keksiminen
 • Motorinen:
  rytmin ja tempon mukaan liikkuminen, asennonhallinta eri tasoissa
 • Sosioemotionaalinen:
  oman valinnan toteuttaminen

Tavoitteiden arviointi

 • Hahmotettiinko väri, käsite ja liike?
 • Osattiinko yhdistää ne?
 • Millaisia asentoja keksittiin eri tasoilla?
 • Osattiinko liikkua rytmin mukaan?
 • Pysyttiinkö omassa valinnassa?

 

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki