Tulosta

Kuvataiteilija

 • Lapset ovat pareittain / ryhmissä.
 • Muovataan kaverista ohjaajan ohjeen mukaan esim. kulmikas, pyöreä, suora, käyrä, litteä, korkea, suuri, pieni.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa
 • pareittain / ryhmissä

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  käsitteiden hahmottaminen
 • Motorinen:
  kehonhahmotus, syvätunto, asentotunto, kolmiulotteinen toimiminen
 • Sosioemotionaalinen:
  pari- / ryhmätyöskentely, toiseen koskettaminen, kosketettavana oleminen

Tavoitteiden arviointi

 • Vastasivatko asennot annettuja käsitteitä?
 • Kuinka pari- / ryhmätyöskentely onnistui?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki