Tulosta

Kymppiparihippa

 • Yksi oppilas valitaan hipaksi ja muut liikkuvat sovitulla tavalla tilassa karkuun.
 • Kun hippa saa toisen oppilaan kiinni, hän sanoo jonkin luvun väliltä 1-9.
 • Kiinnijäänyt oppilas muodostaa kehollaan tämän luvun.
 • Toinen oppilas pelastaa kiinnijääneen tulemalla tämän eteen ja muodostamalla kehollaan luvun kymppiparin.
 • Esim. jos ensimmäinen oppilas on jähmettynyt luvun kahdeksan muotoon, pelastaja asettuu hänen eteensä luvun kaksi muotoon.

 Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa

 Vinkkejä

 • Kiinnijäänyt oppilas taputtaa hipan antaman luvun (esim. 3) ja pelastamaan tuleva oppilas taputtaa tämän luvun kymppiparin (7). Tällöin voi helposti jatkaa laskemista kolmesta kymmeneen asti ilman, että osaa ulkoa kymppiparit.

 Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kymppiparien opetteleminen, numeroiden ja kehonosien sekä asentojen hahmottaminen
 • Motorinen:
  perusliikkuminen, kehonhahmotus, tasapaino
 • Sosioemotionaalinen:
  yhteistyö, toisten auttaminen, ilo

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko kymppiparit?
 • Onnistuiko numeroiden tekeminen keholla?
 • Autettiinko / pelastettiinko toisia?
 • Miten onnistui tilassa liikkuminen?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki