Tulosta

Liikkuvat aakkoset

 • Lattiaan on teipattu erilaisia kulkureittejä.
 • Ohjaaja sanoo ja näyttää kirjoitetun kirjaimen.
 • Lapset muodostavat sen omalla kehollaan.
 • Ensin pysytään paikoillaan ko. asennossa.
 • Kun musiikki alkaa soida, liikutaan kirjaimena viivaa pitkin.
 • Kun musiikki taukoaa, tehdään uusi kirjain.

IMG_3245IMG_3256IMG_3249

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  tarkkaavaisuus, kirjaimen äänne- ja kirjoitusasun hahmottaminen
 • Motorinen:
  staattinen ja dynaaminen tasapaino, kehonhahmotus, pysähtyminen – liikkeelle lähteminen
 • Sosioemotionaalinen:
  mielikuvitus, kaverin huomioiminen

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko kirjaimien äänne- ja kirjoitusasuja?
 • Osattiinko tehdä kirjaimia omalla keholla?
 • Pysyttiinkö tasapainossa?
 • Entä miten onnistui liikkuminen kirjaimena?
 • Loppuiko liike samaan aikaan kuin musiikki? Ja jatkuiko taas kun musiikki alkoi?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki