Tulosta

Mihin ryhmään kuulut?

 • Oppilaille jaetaan kortit, joissa osassa luvut 1-20 on kirjoitettu numeroina, osassa pisteinä ja osassa sanoina.
 • Oppilaat muodostavat ryhmän saamansa luvun mukaan (sama luku on ilmoitettu kolmella eri tavalla).
 • Ryhmä kokoontuu ennalta sovittuun paikkaan.
 • Ryhmä tekee vuorollaan yhdessä sovitun liikkeen oman lukunsa verran.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Opettajalla on “Liikepussukka”, missä on erilaisia liikkeitä korteissa (Lataa tästä tulostettavat liikekortit, pdf). Lähde: Papunet.
 • Kun ryhmä on muodostettu, otetaan Liikepussukasta kortti ja tehdään liike luvun osoittaman määrän verran.
 • Voidaan käyttää esim. ryhmien muodostamiseen.

 Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  lukusanan, lukumäärän ja numeromerkinnän yhteyden ymmärtäminen, lukualueen 1-20 hallitseminen, liikkeen määrän laskeminen, odottaminen
 • Motorinen:
  liikkuminen vapaasti luokassa törmäilemättä muihin, oman ryhmän paikan hahmottaminen, erilaisten liikkeiden tekeminen
 • Sosioemotionaalinen:
  ryhmien muodostaminen, ryhmänä toimiminen

 Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko yhdistää luvut, pisteet ja sanat?
 • Miten sujui vapaasti tilassa liikkuminen?
 • Miten yhteistyö toimi?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki