Tulosta

Mihin?

 • Leikitään käsitteillä: päällä, alla, vierellä, sisällä, takana, edessä, välissä.
 • Jokaisella lapsella on hernepussi.
 • Ohjaajalla on pussi / rasia, jossa on käsitteitä.
 • Lapset saavat vuorotellen nostaa pussista lapun, jossa on jokin käsite. Lapset asettavat hernepussin ohjeen mukaan.
 • Kaikki tekevät tehtävän.

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  käsitteet: päällä, alla, vierellä, sisällä, takana, edessä, välissä, kielellisen työmuistin harjoitteleminen
 • Motorinen:
  kehonhahmotus, tasapaino, asennon hallinta, esineen käsittelytaidot
 • Sosioemotionaalinen:
  omaan tehtävään keskittyminen, omien toteutustapojen keksiminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko toimia ohjeiden mukaan?
 • Tunnistettiinko käsitteet?
 • Millaisia tapoja keksittiin toteuttaa ohje?

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki