Tulosta

Millä alkaa?

 • Jokaiselle lapselle on jaettu 3 kirjainkorttia.
 • Korteissa on kirjaimia, jotka ovat ohjaajan näyttämien kuvien alkukirjaimia.
 • Ohjaaja näyttää kuvan, kysyy mitä kuva esittää ja millä kirjaimella kuvan sana alkaa.
 • Lapset nostavat sen kirjainkortin esille, jolla olettavat sanan alkavan.
 • Käydään yhdessä läpi kuvan sana, sen alkukirjain ja äänneasu.

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  nopea nimeäminen, sanan alkukirjaimen tunnistaminen
 • Motorinen:
  lattiatasossa työskenteleminen
 • Sosioemotionaalinen:
  omaan tehtävään keskittyminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko nimetä kuvat?
 • Tunnistettiinko sanojen alkukirjaimia?
 • Osattiinko nostaa oikea kirjainkortti esiin?
 • Keskityttiinkö miettimään itse vai seurattiinko toisten esimerkkiä?

 

 

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki