Tulosta

Mitä, missä, milloin?

 • Tilan seinälle on kiinnitetty vuorokauden ajat kuvina.
 • Eri puolille tilaa on kiinnitetty useita kuvia erilaisista toiminnoista.
 • Lapset hakevat seinältä yhden toimintakuvan kerrallaan ja vievät sen oikeaan vuorokaudenaikakuvaan.
 • Kun kaikki toimintakuvat on lajiteltu, keskustellaan yhdessä jokaisen vuorokaudenajan toiminnoista.
 • Asetetaan toimintakuvat tapahtumajärjestykseen.

IMG_3174

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Kuvia haettaessa voidaan käyttää erilaisia liikkumistapoja esim. kontaten, varvistaen, hyppien, matalana, korkeana, kiemurrellen.
 • Voidaan toteuttaa pari- tai ryhmätyönä.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  aika, vuorokaudenaikojen ja tapahtumajärjestyksen hahmottaminen, kuvan tulkitseminen
 • Motorinen:
  liikkuminen
 • Sosioemotionaalinen:
  keskusteleminen, yhteistyö

Tavoitteiden arviointi

 • Hahmotettiinko kuvat, vuorokaudenajat ja tapahtumajärjestys?
 • Millainen rooli kullakin lapsella oli keskustelutilanteessa?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki