Tulosta

Mittarimato

 • Käytetään mittavälineinä omia jalkapohjia, kämmeniä ja sormia.
 • Mitataan tilassa olevia esineitä esim. pöytä, penkki, matto, koko tila.
 • Mitataan myös kaveri.
 • Keskustellaan tuloksista, esim. mistä lasten keskenään erilaiset mittaustulokset voisivat johtua.

IMG_3157IMG_3184IMG_3160

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  mittaamisen pohjustus, vertaileminen
 • Motorinen:
  kehonosien käyttäminen, avaruudellinen hahmottaminen
 • Sosioemotionaalinen:
  ilo

Tavoitteiden arviointi

 • Miten onnistui mittaaminen kehonosilla?
 • Millainen oli tunnelma?
 • Ymmärrettiinkö mistä erilaiset mittaustulokset johtuivat?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki