Tulosta

Noppa liikuttaa

 • Käytetään kolmea noppaa (saadaan lukualue 3-18).
 • Kolme oppilasta kerrallaan heittää kukin yhtä noppaa.
 • Noppien silmäluvut lasketaan yhdessä yhteen
 • Liikutaan eri tavoin / tehdään erilaisia tehtäviä noppien osoittaman silmäluvun verran.
 Esim. tasahypyt, lattiaan taputus, kehonosien koskettaminen, yhdellä jalalla hyppiminen.

 Opetusjärjestelyt

 • piirissä luokan keskellä
 • nopat, 3 kpl

 Vinkkejä

 • Oppilaat voivat keksiä tehtäviä / liikkeitä itse.
 • Nopissa luvut numeroina, kirjoitettuna ja symboleina. Esim. 3, kolme ja ***.(Katso kuva nopista)

 Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  lukumäärien laskeminen ja yhtä monen liikkeen tekeminen, kehonosien nimeäminen ja tunnistaminen, yhteenlaskun harjoitteleminen
 • Motorinen:

  perusliikkumistaidot
 • Sosioemotionaalinen:
  vuoron odottaminen

 Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko laskea lukumäärät ja liikkua / suorittaa tehtävät yhtä monta kertaa?
 • Mitä kehonosia keksittiin / nimettiin?
 • Millaisia tehtäviä / liikkumistapoja keksittiin?
 • Onnistuiko vuoron odottaminen?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki