Tulosta

Noppaleikki

 • Lattialla on nurinpäin kortteja, joissa on liikkumistehtävä.
 • Käännetään yksi kortti auki.
 • Heitetään noppaa ja lasketaan yhdessä silmäluku.
 • Tehdään liikettä nopan osoittama määrä.

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  liikkumistavan hahmottaminen kuvasta, laskeminen
 • Motorinen:
  perusliikkumistaidot, kehonhahmotus
 • Sosioemotionaalinen:
  oman vuoron odottaminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko hahmottaa liike korteista?
 • Miten nopan silmäluvun laskeminen sujui?
 • Maltettiinko tehdä liikettä nopan osoittama määrä?
 • Jaksettiinko rauhassa odottaa vuoroa kortin kääntämiseen / nopan heittämiseen?

 

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki