Tulosta

Onko meistä sanaksi?

 • Leikitään kuten “Vettä kengässä” -leikkiä.
 • Lapset jaetaan kahteen ryhmään. Toinen puoli jää tilaan “sisälle” ja toinen puoli menee “ulos” käytävälle.
 • “Sisällä” oleville jaetaan kortit, joissa on sanan ensimmäinen tavu, ja “ulos” meneville jaetaan kortit, joissa on sanojen jälkimmäinen tavu. Oikeiden parien löytämisen helpottamiseksi tavut on kirjoitettu eri väreillä siten, että samanväriset muodostavat aina parin.
 • Seinille on kiinnitetty kuvat, jotka vastaavat tavujen muodostamia sanoja. Kuvissa on sana myös kirjoitettuna.
 • Yksi lapsi tulee “ulkoa” “sisälle” ja käy haluamansa kaverin luona kysymässä: “Onko meistä sanaksi?”
 • Mikäli heidän tavuistaan muodostuu oikea sana, lapsi saa jäädä “sisälle”. Mikäli tavuista ei muodostu sanaa, “sisällä” oleva lapsi antaa liikkumisohjeen “ulos” poistuvalle lapselle. Esim. yhdellä jalalla hyppiminen, tasajalkaa hyppiminen, takaperin käveleminen jne.
 • Kun kaikki ovat löytäneet parin, haetaan seinältä yhteistä sanaa vastaava kuva.
 • Tarkistetaan yhdessä kaikkien sanat ja kuvat.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Tavuparien sijasta voidaan käyttää lasku ja tulos -pareja, yhdyssanapareja, maa ja lippu -pareja tai suomenkielinen ja vieraskielinen sanapareja.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  tavujen ja sanojen vertaileminen ja/tai lukeminen, kuvan ja sanan yhdistäminen
 • Motorinen:
  perusliikkuminen
 • Sosioemotionaalinen:
  vuoron odottaminen, yhteistyö, jännitys

Tavoitteiden arviointi

 • Miten onnistui sanojen muodostaminen tavuista? Osattiinko lukea vai käytettiinkö apuna värikoodia?
 • Millaisia “poistumisliikkeitä” keksittiin? Osattiinko noudattaa niitä?
 • Osattiinko “ulkona” odottaa omaa vuoroa lähteä hakemaan paria? Entä maltettiinko “sisällä” odottaa, että tullaan kysymään pariksi?
 • Miten sujui sanaa vastaavan kuvan etsiminen yhdessä?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki