Tulosta

Pantomiimi

 • Oppilas nostaa ja lukee äänettömästi tehtäväkortin.
 • Oppilas esittää äänettömästi kortin antaman tehtävän (esim. Kuori ja syö banaani).
 • Muut yrittävät arvata mitä oppilas esittää.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Tehdään pienryhmissä, jotta aremmatkin oppilaat rohkaistuvat esittämään.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  lukeminen, luetun ymmärtäminen
 • Motorinen:
  sanojen muuttaminen liikkeeksi, liikkeen muuttaminen sanoiksi
 • Sosioemotionaalinen:
  rohkeus olla esillä, liikkeen toistaminen tarvittaessa useaan kertaan, ilo, pettymyksen sietäminen

Tavoitteiden arviointi

 • Miten lukeminen sujui? Tarvittiinko apua?
 • Ymmärrettiinkö mitä luettiin?
 • Osattiinko muuttaa lause liikkeeksi?
 • Osallistuttiinko leikkiin innokkaasti ?
 • Miten esitystilanne sujui?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki