Tulosta

Pyykkipoikaleikki

 • Jokaisella lapsella on pyykkipoika.
 • Ohjaaja sanoo kehonosan ja lapset laittavat pyykkipojan kiinni mainittuun kehonosaan itselle tai toiselle.
 • Toistetaan monta kertaa.

Opetusjärjestelyt

pyykkipoikia

Vinkkejä

 • Lapset voivat myös itse keksiä kehonosia.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kehonosien tunnistaminen ja nimeäminen
 • Motorinen:
  hienomotoriikka, pinsettiote, kehonhahmotus
 • Sosioemotionaalinen:
  oman ehdotuksen ääneen sanominen, toiseen koskeminen, kosketettavana oleminen

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko kehonosia?
 • Osattiinko nimetä kehonosia?
 • Miten onnistui pyykkipoikien kiinnittäminen?
 • Ehdotettiinko kehonosia?
 • Pystyttiinkö olemaan kosketettavana?
 • Pystyttiinkö koskettamaan?

 

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki