Tulosta

Rytmikävely

 • Sanomalehtikapuloilla rytmitetään nelijakoista rytmiä korostaen ensimmäistä iskua   1-2-3-4-1-2-3-4.
 • Lähdetään liikkeelle samaan tahtiin kuin rytmitetään kapuloilla.
 • Vaihdetaan siten, että korostetaan kolmatta iskua 1-2-3-4-1-2-3-4.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Liikutaan eri tempossa (hitaasti, nopeasti).
 • Liikutaan eri tasoilla.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  rytmin kuuleminen, laskeminen, iskukohdan kuuleminen, liikkeen ja rytmin yhdistäminen
 • Motorinen:
  rytmittäminen, voimankäyttö, liikkeen ja rytmin yhdistäminen, avaruudellinen hahmottaminen
 • Sosioemotionaalinen:
  yhteisessä rytmissä ja liikkeessä pysyminen

Tavoitteiden arviointi

 • Löydettiinkö yhteinen tempo?
 • Onnistuiko nelijakoisen tahdin rytmittäminen?
 • Onnistuiko liikkeen yhdistäminen rytmiin?
 • Pystyttiinkö liikkuessa soittamaan kapuloita?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki