Tulosta

Saman luvun metsästys

 • Jokainen lapsi saa numerokortin, jossa on jokin luku 1-10 väliltä. Luku on merkitty korttiin myös symbolein.
 • Lapset etsivät vanteen, jossa on sama luku kuin omassa lapussa.
 • Kun kaikki ovat löytäneet oman vanteensa, jokainen pari / ryhmä vanteessa keksii liikkeen, jota toistetaan ko. luvun verran.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Lapset liikkuvat vapaasti tilassa ja yrittävät ensin etsiä kaikki ne, joilla on sama luku kuin omassa kortissa.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  lukumäärän ja numeromerkinnän yhtäläisyyden hahmottaminen, lukualueen 1-10 harjoitteleminen, laskeminen
 • Motorinen:
  avaruudellinen hahmottaminen, perusliikkumistaidot
 • Sosioemotionaalinen:
  pari-/ryhmätyöskentely, liikkeiden keksiminen, esilläolo

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko laskea lukualueella 1-10?
 • Ymmärrettiinkö lukumäärän ja numeromerkinnän välinen yhteys?
 • Osattiinko etsiä oikea vanne / ryhmä?
 • Millaisia liikkeitä keksittiin ja miten niiden tekeminen sujui?
 • Onnistuiko pari- / ryhmätyöskentely?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki