Tulosta

Samanlainen vai erilainen?

 • Tilan seinille on kiinnitetty sanoja, jotka muistuttavat toisiaan, esim.
  tuli – tuuli – tulli
  kuu – puu – luu – suu
  kisa – kissa
  taulu – laulu
 • Tilan keskellä on runsaasti kirjaimia.

IMG_3529

 • Lapset hakevat kirjaimen kerrallaan ja vievät sen samanlaisen kirjaimen kohdalle valitsemansa sanan alle.

IMG_3531

 • Kun kaikki kirjaimet on asetettu sanojen alle, tarkistetaan täsmäävätkö ne.
 • Luetaan sanat yhdessä ja pohditaan niiden samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia (sama alkukirjain, kaksoiskonsonantti, yksi vai kaksi vokaalia jne).
 • Lattialla on kuvia, jotka viedään oikean sanan viereen.

IMG_3533

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Sovitaan eri liikkumistapoja, joilla kirjaimia viedään paikoilleen.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kirjainhahmojen tunnistaminen, vertaileminen, lyhyen ja pitkän äänteen erottaminen, alkuäänteen erottaminen
 • Motorinen:
  perusliikkuminen
 • Sosioemotionaalinen:
  toisten auttaminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko viedä kirjaimet oikeille paikoilleen?
 • Erotettiinko äänteet eri tilanteissa?
 • Autettiinko toisia?

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki