Tulosta

Sanapötkö

 • Oppilaat ovat pareittain / ryhmissä.
 • Taikalaatikosta jokainen pari / ryhmä saa lauseen, jonka sanat on kirjoitettu yhteen (Tiikerihiipiihiljaa).
 • Oppilaiden tehtävänä on pilkkoa pötkö sanoiksi ensin merkitsemällä sanavälit kynällä ja sen jälkeen leikkaamalla saksilla.
 • Pari / ryhmä esittää opettajalle lauseessa esiintyvän tehtävän.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Taikalaatikko osaa antaa kullekin parille / ryhmälle sopivan mittaisia sanapötköjä.
 • Esittämisen sijasta lauseen tehtävä voidaan pikapiirtää paperille tai taululle.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  sanojen erottaminen lauseesta, sanavälien harjoitteleminen, lyhyiden lauseiden lukeminen
 • Motorinen:
  perusliikkuminen lauseen ohjeen mukaan, hienomotoriikka, lattiatasossa työskenteleminen
 • Sosioemotionaalinen:
  yhteistyö, mielikuvituksen käyttäminen, ilo

Tavoitteiden arviointi:

 • Osattiinko erottaa sanat pötköstä?
 • Osattiinko lukea lauseet?
 • Miten lauseen esittäminen sujui?
 • Onnistuiko yhteistyö?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki