Tulosta

Sateenkaarileikki

 • Lapset istuvat lähekkäin pienessä piirissä.
 • Ohjaaja sanoo värin, liikkeen tai liikkumistavan ja -määrän. Esim. “Se kenellä on vaatteissa keltaista, ottaa kaksi karhunkäyntiaskelta ja jää paikalleen.” “Se kenellä on violettia, vilkuttaa kahdeksan vilkutusta.”
 • Keksitään useita värejä ja liikkumistapoja.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti tilassa

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  värien tunnistaminen, laskeminen, kielellisen työmuistin harjoitteleminen
 • Motorinen:
  perusliikkumistaidot, avaruudellinen hahmottaminen
 • Sosioemotionaalinen:
  tarkkaavaisuus, toisten auttaminen, oman vuoron odottaminen

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko värejä?
 • Muistettiinko sekä väri, liikkumistapa että -määrä?
 • Osattiinko laskea ja liikkua vain annetun lukumäärän verran?
 • Jaksettiinko odottaa omien vaatteiden värejä?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki