Tulosta

Taikalaatikon kirjaimet

  • Lapsilla on omat nimikortit.
  • Kukin käy vuorollaan viemässä oman nimikorttinsa Taikalaatikkoon.
  • Taikalaatikosta lapsi saa nimikorttinsa takaisin sekä oman nimensä kirjaimet.
  • Kun kaikki ovat käyneet Taikalaatikolla, ohjeistetaan lapset muodostamaan saaduista kirjaimista oma nimensä.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

  • Jatketaan kirjaimilla leikkimistä
    Esim.
    – ensimmäiset kirjaimet piirin keskelle
    – kaikki V -kirjaimet piirin keskelle
    – viimeiset kirjaimet piirin keskelle
    – kaikki kirjaimet peräkkäin jonoon ja katsotaan kuinka pitkä tulee

Tavoitteet

  • Kognitiivinen:
    kirjainten tunnistaminen, oman nimen kirjainjärjestyksen hahmottaminen, samanlaisuuden ymmärtäminen
    Vinkeissä: käsitteet ensimmäinen, viimeinen
  • Motorinen:
    lattiatasossa työskenteleminen
  • Sosioemotionaalinen:
    oman tehtävään keskittyminen, yhteistyö

Tavoitteiden arviointi

  • Tunnistettiinko kirjaimia?
  • Osattiinko kirjaimet laittaa oikeaan järjestykseen?
  • Hahmotettiinko, että kirjaimista muodostui oma nimi / sama kuin nimikortissa?
  • Miten onnistui lattiatasossa työskenteleminen?
  • Tehtiinkö yhteistyötä?
  • Onnistuiko omaan tehtävään keskittyminen?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki