Tulosta

Taitava karhu

 • Oppilaat ovat konttausasennossa.
 • Opettaja kertoo tarinaa taitavasta karhusta ja oppilaat toimivat tarinan ohjeen mukaan. Esimerkiksi:
  • Nostetaan vuorotellen oikea ja vasen etutassu ylös ja lasketaan alas.
  • Nostetaan takatassuja vuorotellen ylös ja lasketaan alas.
  • Nostetaan samanaikaisesti oikea etutassu ja vasen takatassu ylös, lasketaan ja toistetaan toisinpäin.
  • Lopuksi nostetaan samanpuolen etutassu ja takatassu yhtäaikaisesti ylös ja yritetään pysyä pystyssä.

Opetusjärjestelyt

 • vapaasti luokassa

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  oikean ja vasemman erottaminen
 • Motorinen:
  kehonhahmotus, liikkeen eriyttäminen ja pysäyttäminen, tasapaino, ristikkäisyys
 • Sosioemotionaalinen:
  mielikuvitus, ilo, onnistuminen

Tavoitteiden arviointi

 • Erotettiinko oikea ja vasen?
 • Pystyttiinkö liikuttamaan ainoastaan tiettyä kehonosaa?
 • Pystyttiinkö pysähtymään ja pysymään asennossa?
 • Tuliko liikkeissä horjumista?
 • Onnistuivatko ristikkäiset liikkeet?

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki