Tulosta

Tavuliikkeet

 • Lapset ovat rivissä tilan keskellä.
 • Ohjaaja antaa sanan, jonka tavumäärä lasketaan. Esim.
  ju-na,
  o-me-na,
  top-pa-hou-sut.
 • Ohjaaja kertoo liikkumistavan ja suunnan esim.
  pippuriaskelilla taaksepäin,
  ristiaskelilla vasemmalle.
 • Edetään tavujen osoittama määrä.
 • Koko ryhmä liikkuu ja tavuttaa yhtä aikaa.

Opetusjärjestelyt

 • rivissä

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  tavuttaminen, laskeminen, suuntien hahmottaminen, ohjeen mukaan toimiminen, käsitteet
 • Motorinen:
  perusliikkuminen, tasapaino
 • Sosioemotionaalinen:
  yhtäaikaa tekeminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko tavuttaa?
 • Osattiinko laskea tavut?
 • Onnistuiko yhtäaikainen liikkuminen?
 • Hahmotettiinko suunnat?
 • Osattiinko toimia ohjeen mukaan?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki