Tulosta

Tavuviesti

 • Oppilaat jaetaan ryhmiin ja heidän tehtävänään on hakea vuorotellen luokan seinille nurinpäin kiinnitettyjä tavukortteja.
 • Jotta tavuista muodostuu järkeviä sanoja, kortit tehdään joko eri värisiksi (esim. yksi ryhmä hakee kaikki oranssit kortit, toinen ryhmä kaikki siniset kortit jne.) tai ryhmälle määrätään alue, jolta he hakevat kaikki kortit .
 • Kerrataan viestin säännöt: Oppilas saa lähteä liikkeelle vasta, kun edellinen oppilas on palannut takaisin paikalleen.
 • Vuorossa oleva oppilas hakee tavukortin kerrallaan ja tuo sen nurinpäin ryhmällensä.
 • Kun kaikki tavukortit on haettu, kukin ryhmä muodostaa tavuista sanoja ja kirjoittaa ne paperille.
 • Ryhmä laskee muodostetut sanat ja kertoo ne muille.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Haetaan tavukortteja eri tavoin liikkuen.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  sanojen muodostaminen tavuista
 • Motorinen:
  liikkuminen tilassa tarkoituksenmukaisesti, perusliikkumistaidot, lattiatasossa työskenteleminen
 • Sosioemotionaalinen:
  yhteistyö, vuoron odottaminen

Tavoitteiden arviointi

 • Millaisia sanoja muodostettiin? Montako?
 • Miten onnistui tilassa liikkuminen?
 • Sujuiko yhteistyö?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki