Tulosta

Tulosta kohti

 • Luokan seinille on kiinnitetty lukuja eli laskutehtävien tulokset.
 • Oppilaat ovat luokan keskellä.
 • Opettaja sanoo laskutehtävän ja tavan, jolla oppilaat liikkuvat tuloksen luokse. Esim. “8+7, liiku kontaten” tai ”13-9, liiku yhdellä jalalla hyppien”.
 • Kun kaikki ovat ratkaisseet tehtävän, oppilaat liikkuvat tuloksen luokse.
 • Oppilaat palaavat takaisin luokan keskelle.

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  yhteen- ja vähennyslaskujen harjoitteleminen
 • Motorinen:
  eri tavoin ja eri tasoissa liikkuminen, perusliikkumistaidot, tilassa liikkuminen ja suuntien hahmottaminen
 • Sosioemotionaalinen:
  omaan päässälaskuun keskittyminen

Tavoitteiden arviointi

 • Miten laskutehtävät onnistuivat?
 • Ratkaistiinko laskut itse vai seurattiinko toisia?
 • Miltä liikkuminen tilassa näytti?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki