Tulosta

Uudet kuviot

 • Tilan lattialle on teipistä vedetty viivat kuvioita varten (rivi, jono, piiri, kolmio, neliö).
 • Ohjaajan ohjeesta siirrytään mahdollisimman nopeasti oikeaan kuvioon.
 • Kullakin kuviolla on oma tehtävänsä, jonka lapset tekevät yhdessä kuvioon päästyään.
  Esimerkiksi:
  rivi=hypyt riviviivan yli etu- ja takaperin,
  jono=hartioiden hierominen,
  piiri= pyöriminen molempiin suuntiin sekä piirissä että itsensä ympäri,
  kolmio=tasapainoilua,
  neliö=rytmitys.
 • Lapset vaihtavat ohjaajan ohjeesta seuraavaan kuvioon.

 IMG_3362IMG_3367IMG_3364IMG_3358

Opetusjärjestelyt

 • teippi

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  käsitteet, muotojen tunnistaminen, tarkkaavaisuus
 • Motorinen:
  tasapaino, eri tavoin hyppiminen
 • Sosioemotionaalinen:
  omaan tehtävään keskittyminen, ryhmätyöskentely, läheisyyden sietäminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko mennä oikeille kuvioille?
 • Miten onnistui annetut tehtävät?
 • Keskityttiinkö omaan tehtävään vai seurattiinko toisia?
 • Miten onnistui ryhmässä toimiminen?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki