Tulosta

Yhdistä kuva ja sana

 • Tilan seinille on kiinnitetty useita kuva-sanakortteja (esim. eläimiä, kulkuneuvoja jne.).
 • Jaetaan lapsille sanakortit, joissa on kuva-sanakorteista löytyvä sana.
 • Lasten tehtävänä on viedä sanakorttinsa oikean kuva-sanakortin alle.
 • Toiset voivat auttaa tehtävässä.
 • Tarkistetaan yhdessä tehtävä.

Opetusjärjestelyt

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kuvan ja sanan yhdistäminen, samanlaisuuden tunnistaminen, huomion kiinnittäminen sanaan, sanahahmoon ja kuvaan
 • Motorinen:
  avaruudellinen hahmottaminen
 • Sosioemotionaalinen:
  onnistuminen, auttaminen, ilo

Tavoitteiden arviointi

 • Löydettiinkö oikeat sanat kuvien alle?
 • Kiinnitettiinkö huomiota sanan, sanahahmon ja kuvan yhteyteen?
 • Autettiinko toisia?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki