Tulosta

Yhdyssanaviesti

 • Oppilaat jaetaan ryhmiin ja heidän tehtävänään on hakea vuorotellen luokan seinille nurinpäin kiinnitettyjä sanakortteja.
 • Jotta sanoista muodostuu järkeviä yhdyssanoja, kortit tehdään joko eri värisiksi (esim. yksi ryhmä hakee kaikki oranssit kortit, toinen ryhmä kaikki siniset kortit jne.) tai ryhmälle määrätään alue, jolta he hakevat kaikki kortit.
 • Kerrataan viestin säännöt: Oppilas saa lähteä liikkeelle vasta, kun edellinen oppilas on palannut takaisin paikalleen.
 • Vuorossa oleva oppilas hakee sanakortin kerrallaan ja tuo sen nurinpäin ryhmällensä.
 • Kun kaikki sanakortit on haettu, kukin ryhmä muodostaa sanoista yhdyssanoja ja kirjoittaa ne paperille.
 • Samaa sanaa saa käyttää monta kertaa (esim. autotalli, linja-auto).
 • Ryhmä laskee muodostetut yhdyssanat ja kertoo ne muille.

Opetusjärjestelyt

 Vinkkejä

 • Haetaan sanakortteja eri tavoin liikkuen.
 • Keksitään jokaiselle sanalle liike. Esimerkiksi:
  auto = käden pyöräytys
  talli = hyppy
  linja = kyykistys
  Autotalli = käden pyöräytys ja hyppy ja linja-auto = kyykistys ja käden pyöräytys.
 • Sanotaan sana ja tehdään liike yhtä aikaa.
 • Vaikeutetaan siten, että ryhmät voivat hakea kaiken värisiä sanakortteja tai paikkaa ei ole erikseen määrätty vaan kaikki sanakortit luokan seinillä ovat käytettävissä. Näin muodostuu yhdyssanoja, joita opettajakaan ei ole voinut ennakoida.
 • Käytetään sanoissa suur- tai pienaakkosia tai tavutettuja sanoja.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  yhdyssanojen muodostaminen, oivaltaminen
 • Motorinen:
  tilassa liikkuminen tarkoituksenmukaisesti, perusliikkumistaidot, lattiatasossa työskenteleminen, oivaltaminen
 • Sosioemotionaalinen:
  yhteistyö, vuoron odottaminen, liikkeiden keksiminen ja muille kertominen

Tavoitteiden arviointi

 • Millaisia yhdyssanoja muodostettiin? Montako?
 • Miten onnistui tilassa liikkuminen?
 • Sujuiko yhteistyö?
  Vinkeissä:
 • Millaisia liikkeitä keksittiin?
 • Osattiinko yhdistää sana ja liike?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki