Tulosta

Yli-ali-pallot

 • Oppilaat ovat pareittain ja heille annetaan vanne / ämpäri “kotipesäksi”.
 • Luokan keskellä on paljon erivärisiä palloja.
 • Luokan seinille on kiinnitetty laskuja, joissa harjoitellaan kympinylitystä yhteen- ja vähennyslaskuissa (esim. 6+7=__ tai 6+__=13 tai 13-6=__).
 • Oppilaat hakevat vuorotellen luokan seinältä laskun.
 • Toinen oppilas hakee luokan keskeltä laskuun tarvittavan määrän palloja.
 • Oppilaat ratkaisevat yhdessä laskun “kotipesällään” pallojen avulla.
 • Laskun tulos merkitään paperiin.
 • Pallot palautetaan takaisin keskelle ja toinen parista lähtee hakemaan uutta laskua.

 Opetusjärjestelyt

 Vinkkejä

 • Laskuja on eritasoisia ja ne on tulostettu erivärisille papereille (esim. vaikeat punaiselle, keskivaikeat keltaiselle ja helpot vihreälle).
 • Oppilas itse päättää minkä tasoisen laskun hän haluaa laskea.

 Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  kympinylittäminen yhteen- ja vähennyslaskuissa
  Vinkeissä: oman taitotason arvioiminen
 • Motorinen:
  lattiatasossa työskenteleminen, asianmukaisesti tilassa liikkuminen
 • Sosioemotionaalinen:
  parityöskentely

Tavoitteiden arviointi

 • Miten laskeminen sujui?
 • Miten sujui parityöskentely?
 • Osattiinko hakea sopivan tasoisia laskuja?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki