Tulosta

Pallomestari

 • Lattialla on häntäpallokasa ja tilan reunoilla on ämpäreitä tms.
 • Ämpäreiden reunoihin on merkitty luku ja lasten tehtävänä on heittää ämpäriin luvun osoittama määrä häntäpalloja.
 • Lasten tulee olla tarkkana kuinka monta palloa ämpärissä jo on, ja kuinka monta sinne voi laittaa.
 • Lopuksi katsotaan yhdessä ämpäreiden sisältö.

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Rakennetaan häntäpalloista erilaisia rakennelmia esim. pyramideja, rivejä, ympyröitä.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  lukujen tunnistaminen, laskeminen, lukumäärien hahmottaminen, ongelmanratkaisu Vinkeissä: muotokäsitteiden harjoitteleminen
 • Motorinen:
  heittäminen, tarkkuus, silmä-käsikoordinaatio, käsittelytaidot
 • Sosioemotionaalinen:
  yhteistyö, omaan tehtävään keskittyminen ja toisten tekemisen huomioiminen

Tavoitteiden arviointi

 • Tunnistettiinko luvut?
 • Oliko ämpäreissä oikea määrä palloja?
 • Millainen oli heittämisen laatu?
 • Keskityttiinkö omaan tekemiseen?
 • Miten onnistui rakentelu ja hahmotettiinko muodot?

 

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki