Tulosta

Paperitaidetta

 • Ohjaaja muotoilee lattialle kuvion perusmuodoista.
 • Kukin ryhmä tekee vastaavanlaisen kuvion käyttäen omia perusmuotojaan.
 • Kukin ryhmä saa vuorollaan toimia ohjaajana ja rakentaa mallikuvion.

IMG_3010

Opetusjärjestelyt

Vinkkejä

 • Voidaan vaikeuttaa siten, että kuvio tulee kääntää ylösalaisin tai peilikuvaksi.

Tavoitteet

 • Kognitiivinen:
  perusmuotojen tunnistaminen, tasokuvion toistaminen
 • Motorinen:
  lattiatasossa työskenteleminen
 • Sosioemotionaalinen:
  yhteistyö, ohjaajana toimiminen

Tavoitteiden arviointi

 • Osattiinko tehdä samanlaisia kuvioita?
 • Miten ryhmältä sujui ohjaajana toimiminen?
 • Onnistuiko yhteistyö?

 

© Tuuli Tiainen & Virve Välimäki